Wniosek do Urzędu Gminy Kamienna Góra

Informujemy, iż Stowarzyszenie Brama Czadrowska przygotowuje wniosek do Urzędu Gminy Kamienna Góra w celu realizacji zadania publicznego.
Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie przez Stowarzyszenie Brama Czadrowska będzie renowacja krzyża przydrożnego w ramach realizacji zadania w zakresie ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.

Obiekt znajduje się przy drodze głównej biegnącej przez Czadrów (3468D) naprzeciwko posesji nr 22 (na trasie Szlaku Cysterskiego).

Kapliczki, figury i krzyże przydrożne stanowią nieodłączny element krajobrazu naszego regionu. W Czadrowie mamy kilka krzyży przydrożnych i pomnik Nepomucena. Krzyż przydroży, o którym mowa jest w coraz bardziej złym stanie technicznych.
Stowarzyszenie Brama Czadrowska zorganizowało już wykwalifikowanych pracowników, dzięki którym będzie możliwość uratowania tej niewielkiej budowli kultu religijnego znajdującej się w Czadrowie.

W zakresie prac renowacyjnych znajdzie się:

1. Oczyszczenie wstępne z luźno zespojonych nawarstwień.
2. Usunięcie mikroorganizmów preparatem biobójczym.
3. Zabezpieczenie i wzmocnienie najbardziej osłabionych elementów.
4. Oczyszczanie kamienia
– czyszczenie agregatem CP
– czyszczenie metodami chemicznymi
5. Mechaniczne usunięcie spękanych i uszkodzonych spoin.
6. Rekonstrukcja zniszczonych elementów wykazujących znaczny stopień dezintegracji – uzupełnienie materiałem zgodnie z pierwotnym.
7. Wykonanie uzupełnień ubytków form detalu architektonicznego przez flekowanie ubytków odpowiednim dla poszczególnych detali rodzajem kamienia.
8. Uzupełnienie spoin – technika i technologia zgodnie z oryginałem
9. Hydrofobizacja preparatem krzemoorganicznym.
10. Odrestaurowanie i renowacja elementów metalowych.
11. Oczyszczanie powierzchni stalowych metodą CP z użyciem odpowiedniego ścierniwa i ciśnienia wraz z usunięciem pozostałości malarskich.
12. Zagruntowanie lakierem podkładowym.
13. Pomalowanie powierzchni powtarzającym pierwotny wygląd (krzyż).
14. Oczyszczenie terenu wokół Krzyża (wykoszenie i wyrównanie terenu).
15. Uzupełnienie elementów drewnianych ogrodzenia.

Reklamy

Wniosek Stowarzyszenia Brama Czadrowska – FIO 2016

Informujemy, iż Stowarzyszenie Brama Czadrowska złożyło wniosek o dofinansowanie zadania publicznego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na rok 2016.

Zakładanym celem realizacji zadania publicznego jest zwiększenie aktywności społeczności wiejskiej gminy Kamienna Góra, poprzez stworzenie przestrzeni do międzypokoleniowej wymiany doświadczeń poprzez udział w zajęciach warsztatowych integrujących uczestników zajęć.

Projekt skierowany jest do społeczności wiejskiej Gminy Kamienna Góra. Jego celem jest aktywizacja i integracja międzypokoleniowa mieszkańców poprzez działania warsztatowe: dziennikarstwo, fotografia, reportaż. Celem działań jest rozwój świadomości historycznej regionu wśród dzieci i młodzieży, na bazie wspomnień starszych mieszkańców regionu oraz zdobycie umiejętności promowania regionu i jego zasobów.

Projekt zakłada realizację 6 komponentów:
1. Wykłady specjalisty na temat historii regionu.
2. Warsztaty dziennikarskie, których celem jest umiejętność prowadzenia rozmów pomiędzy młodzieżą a starszym pokoleniem, poznanie ciekawych ludzi i wydarzeń, integracja międzypokoleniowa. Szkolenia dotyczą również zasad opracowywania materiałów historycznych, pisania artykułów do gazety, zasad składu druku, periodyków niskonakładowych. Podczas warsztatów uczestnicy zbierają materiały dotyczące zabytków a także bazy turystycznej regionu.
3. Warsztaty komputerowe, które umożliwią pracę w programach: Word, Power Point, Publisher oraz umiejętność zamieszczania informacji na stronach internetowych. Tutaj zakłada się współpracę młodzieży i starszych mieszkańców gminy podczas nauki pracy na komputerze.
4. Warsztaty fotograficzne, to warsztaty jednocześnie dla młodszych i starszych mieszkańców. Warsztaty z zasad pracy z aparatem cyfrowym, kamerą, sposobów obróbki obrazu, kursu tworzenia prezentacji multimedialnych, dotyczące metod archiwizacji fotograficznej zabytków i materiałów historycznych.
5. Wydawanie gazetki regionalnej. Zebrany materiał uczestnicy opracowują i przedstawiają w formie prezentacji multimedialnej (na płycie CD) oraz gazetce regionalnej zawierającej wszelkie ciekawe informacje o Ziemi Kamiennogórskiej, Zakonie Cysterskim, Tkaczach Śląskich itp. od historii po dane dotyczące bazy turystycznej wokół zabytków regionu.
6. Zakończenie projektu. Uczestnicy zaprezentują stworzoną przez siebie płytę CD oraz Gazetkę Regionalną na imprezie zorganizowanej dla mieszkańców i szerszej społeczności.

Złożony wniosek o realizację zadania publicznego to kolejne przedsięwzięcie w ramach statutowych działań Stowarzyszenia Brama Czadrowska.
Zrealizowane zadania w roku 2015 dostępne tutaj >>.

Przypominamy i zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Brama Czadrowska. Więcej informacji tutaj >>.

logowww

Wniosek Stowarzyszenia Brama Czadrowska do Gminy Kamienna Góra

Informujemy, iż Stowarzyszenie Brama Czadrowska złożyło wniosek do Urzędu Gminy Kamienna Góra w celu realizacji zadania publicznego. Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie przez Stowarzyszenie Brama Czadrowska będzie organizacja czasu wolnego dla mieszkańców Gminy Kamienna Góra, a jego tematem „Lato z fotografią”. Projekt będzie wspierany finansowo przez Wójta Gminy Kamienna Góra i ma zostać zrealizowany w lipcu 2015 r.
Założeniem projektu jest upowszechnianie i organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich w formie warsztatów fotograficznych. Warsztaty będą przeznaczone dla dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Kamienna Góra ze szczególnych uwzględnieniem sołectwa Czadrów.

Więcej szczegółowych informacji zamieścimy niebawem.

Aktualizacja
Informujemy, iż wniosek został zaakceptowany a jego realizacja nastąpi w lipcu 2015 r.

Wniosek Stowarzyszenia Brama Czadrowska do Fundacji Orange

Informujemy, iż złożyliśmy wniosek do programu społecznego Fundacji Orange, w którym można wygrać pracownię multimedialną.

W ramach programu Fundacja Orange bezpłatnie zakłada i pomaga prowadzić multimedialne świetlice w małych miejscowościach. Zwycięskie lokale zostaną wyposażone w komputery, bezpłatny dostęp do Internetu, drukarki ze skanerami, konsole do gier, telewizory LCD z funkcją wyświetlania prezentacji oraz zestaw mebli. Przekazane zostaną również środki finansowane na odnowienie pomieszczenia oraz na oznakowanie lokalizacji. Fundacja Orange zadba także o wsparcie techniczne, zabezpieczenia antywirusowe sprzętu, a opiekunom świetlic zapewni merytoryczne wsparcie w postaci szkoleń, tutoriali, webinariów, wizyt studyjnych i grantów finansowych przez pierwsze dwa lata aktywności.

Program jest skierowany dla miejscowości do 40 tys. mieszkańców, więc mamy niewielkie szanse, że uda się taką pracownię zbudować w sołectwie Czadrów. Staramy się jednak nie pomijać okazji, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na rozwój naszej lokalnej społeczności.

Aktualizacja
Informujemy, iż złożony wniosek nie przeszedł do kolejnego etapu kwalifikacji. Spośród 1018 nadesłanych zgłoszeń, Kapituła wyłoniła tylko 50 finalistów.

orange

 

Wniosek Stowarzyszenia Brama Czadrowska do MKiDN

Informujemy, iż Stowarzyszenie Brama Czadrowska w ramach swojej działalności złożyło wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra w roku 2015.

Rodzajem zadania określonym w regulaminie programu jest organizacja wyjazdów tematycznych mających na celu skorzystanie z kompleksowej oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, w tym oferty instytucji kultury (takich jak teatry, muzea, kina, biblioteki, filharmonie, miejsca ważne dla kultury narodowej).

Zadanie zakłada przeprowadzenie następujących działań skierowanych do mieszkańców wsi Gminy Kamienna Góra (dzieci i dorosłych) oraz niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamiennej Górze.

1. Poznanie miejsc związanych z tradycją i kulturą regionu kamiennogórskiego
2. Wyjazdy do miejsc kultury w Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Wrocławiu
3. Współpracę z krakowskimi aktorami Agencji ARTMENATOIA, którzy przeprowadzą warsztaty teatralne z uczestnikami projektu oraz przedstawią przygotowane przez siebie spektakle mające wartości narodowe.

W realizacji zadania weźmie udział wiejska społeczność gminy Kamienna Góra, która ma ograniczony dostęp do miejsc kultury z uwagi na miejsce zamieszkania, dzieci wiejskie, które niejednokrotnie nie uczestniczyły w wyjazdach do teatrów oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które także mają ograniczony dostęp z uwagi na sytuację finansową. Dla każdej z grup dostosowana zostanie odpowiednia oferta.

O dalszym przebiegu złożonego wniosku i jego realizacji będziemy informować na czadrow.pl i witrynie Stowarzyszenia Brama Czadrowska.