Renowacja Nepomucena – bariera ochronna

Trwa budowa bariery ochronnej, która zostanie zainstalowana przy odrestaurowanym pomniku św. Jana Nepomucena w Czadrowie. Bariera ochronna wyeliminuje niebezpieczeństwo upadku z krawędzi przepustu osób przebywających przy pomniku.

Bariera ochronna będzie posiadać estetyczny wygląd i oprócz zapewnienia bezpieczeństwa, wraz z zamontowaną ławką wzbogacą teren wokół pomnika. Element jest produkowany w czynie społecznym w zakładzie mechaniki pojazdowej w Czadrowie.

Przypominamy, iż kamienny barokowy Jan Nepomucen, który znajdował się przy drodze wjazdowej na fermę drobiu został odrestaurowany i otrzymał nową lokalizację. Jego renowację przeprowadziło Stowarzyszenie Brama Czadrowska dzięki dofinansowaniu zadania publicznego z wykorzystaniem środków ze wsparcia Urzędu Gminy Kamienna Góra.

Cały proces renowacji jest prezentowany również na specjalnie utworzonej stronie internetowej pod adresem czadrowskinepomuk.wordpress.com.

Aktualizacja
Montaż bariery ochronnej wykonano dnia 1 grudnia 2017 roku.

Renowacja Nepomucena – poświęcenie

Dnia 26 listopada 2017 roku w sołectwie Czadrów odbyło się poświęcenie pomnika św. Jana Nepomucena. Po uroczystej Mszy św. w kościele pw. Maksymiliana Kolbe parafianie udali się pod odrestaurowany pomnik, gdzie dokonano poświęcenia. Po uroczystości miał miejsce skromny poczęstunek w świetlicy wiejskiej, który zorganizowała Rada Sołecka ze Stowarzyszeniem Brama Czadrowska. W uroczystościach wziął udział również wójt Patryk Straus, który podziękował stowarzyszeniu i osobom zaangażowanym w prace związane z renowacją pomnika. Przypominamy, iż dzięki wsparciu finansowym Gminy Kamienna Góra była możliwa renowacja tego obiektu małej architektury sakralnej.

Kamienny barokowy Jan Nepomucen był usytuowany na skarpie przy drodze wjazdowej na fermę drobiu. Obiekt z biegiem lat popadł w ruinę, a jego niebezpieczne pochylenie groziło przewróceniem. Stowarzyszenie Brama Czadrowska w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Urzędem Gminy w Kamiennej Górze oraz właścicielem terenu, na którym był usytuowany, ustaliło nową lokalizację pomnika.

Po generalnych zabiegach konserwatorskich, jakie figura świętego Jana Nepomucena przeszła po raz pierwszy od 1867 roku i ustanowieniu nowej, bezpiecznej lokalizacji, pozwoli uchronić pomnik przed zniszczeniem na kolejne stulecia.

Cały proces renowacji jest prezentowany również na specjalnie utworzonej stronie internetowej pod adresem czadrowskinepomuk.wordpress.com.

Renowacja Nepomucena – ławka

Dnia 24 listopada 2017 roku wykonano montaż ławki przy pomniku św. Jana Nepomucena w sołectwie Czadrów.

Ławka została sfinansowana przez mieszkańców sołectwa Czadrów i zamontowana w czynie społecznym.

Przypominamy, iż kamienny barokowy Jan Nepomucen, który znajdował się przy drodze wjazdowej na fermę drobiu został odrestaurowany i otrzymał nową lokalizację. Jego renowację przeprowadziło Stowarzyszenie Brama Czadrowska dzięki dofinansowaniu zadania publicznego z wykorzystaniem środków ze wsparcia Urzędu Gminy Kamienna Góra.

W zaplanowanych pracach zostało jeszcze wykonanie oświetlenia pomnika, montaż barierki ochronnej i tabliczki informacyjnej.

Cały proces renowacji jest prezentowany również na specjalnie utworzonej stronie internetowej pod adresem czadrowskinepomuk.wordpress.com.

Renowacja Nepomucena – pocztówki

Miło nam poinformować, iż Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie postanowiło wydać pocztówki z wizerunkiem odrestaurowanego św. Jana Nepomucena. Pocztówki ukażą się w wersji świątecznej oraz „normalnej” i będą dostępne niebawem w Obsłudze Pielgrzyma.

Poniżej prezentujemy pocztówkę w wersji świątecznej.

Przypominamy, iż kamienny barokowy Jan Nepomucen, który znajdował się przy drodze wjazdowej na fermę drobiu został odrestaurowany i otrzymał nową lokalizację.

Renowację figury przeprowadziło Stowarzyszenie Brama Czadrowska dzięki uzyskanej dotacji z Urzędu Gminy Kamienna Góra.

Cały proces renowacji jest prezentowany również na specjalnie utworzonej stronie internetowej pod adresem czadrowskinepomuk.wordpress.com.

Renowacja Nepomucena – łańcuch

Dnia 9 listopada 2017 roku wykonano montaż łańcucha grodzącego przy pomniku św. Jana Nepomucena w sołectwie Czadrów.

Montaż łańcucha kończy prace związane z renowacją tego obiektu małej architektury sakralnej. W planach jest jeszcze montaż ławeczki, o czym poinformujemy wkrótce.

Przypominamy, iż kamienny barokowy Jan Nepomucen, który znajdował się przy drodze wjazdowej na fermę drobiu został odrestaurowany i otrzymał nową lokalizację.

Renowację figury przeprowadziło Stowarzyszenie Brama Czadrowska dzięki uzyskanej dotacji z Urzędu Gminy Kamienna Góra. Prace ziemne wraz z montażem słupków grodzących zostały wykonane społecznie przez mieszkańców sołectwa.

Cały proces renowacji jest prezentowany również na specjalnie utworzonej stronie internetowej pod adresem czadrowskinepomuk.wordpress.com.

Renowacja Nepomucena – montaż słupków grodzących

Dnia 8 listopada 2017 roku wykonano montaż słupków grodzących wraz z pracami ziemnymi przy odrestaurowanym pomniku św. Jana Nepomucena w sołectwie Czadrów.

Słupki grodzące wykonane zostały z piaskowca i połączone będą czarnym łańcuchem. Głównym ich zastosowaniem jest odgrodzenie tego obiektu małej architektury sakralnej i nadanie miejscu odpowiedniego wyglądu. Wykorzystanie piaskowca do produkcji słupków grodzących pozwoliło idealnie uzupełnić przestrzeń przy pomniku św. Jana Nepomucena.

Przypominamy, iż kamienny barokowy Jan Nepomucen, który znajdował się przy drodze wjazdowej na fermę drobiu został odrestaurowany i otrzymał nową lokalizację przy drodze powiatowej nr 3468D, nieopodal mostu na rzece Zadrna, w kierunku Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji.

Renowację figury przeprowadził Stowarzyszenie Brama Czadrowska dzięki uzyskanej dotacji z Urzędu Gminy Kamienna Góra w ramach zadania publicznego w zakresie ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. Prace ziemne wraz z montażem słupków grodzących zostały wykonane społecznie przez mieszkańców sołectwa.

Cały proces renowacji jest prezentowany również na specjalnie utworzonej stronie internetowej pod adresem czadrowskinepomuk.wordpress.com.

Renowacja Nepomucena – słupki grodzące

Trwa produkcja czterech słupków grodzących, które zostaną zainstalowane przy odrestaurowanym pomniku św. Jana Nepomucena w sołectwie Czadrów.

Słupki grodzące wykonane będą z piaskowca i połączone czarnym łańcuchem. Głównym ich zastosowaniem będzie odgrodzenie obiektu małej architektury i nadanie temu miejscu odpowiedniego wyglądu.

Dzięki wykorzystaniu piaskowca do produkcji słupków grodzących pozwoli to idealnie uzupełnić przestrzeń przy pomniku św. Jana Nepomucena.

Już niebawem zostaną wykonane kolejne prace ziemne związane z zagospodarowaniem przestrzeni wokół pomnika, którą wykonają mieszkańcy sołectwa w ramach pracy społecznej.

Przypominamy, iż kamienny barokowy Jan Nepomucen, który znajdował się przy drodze wjazdowej na fermę drobiu został odrestaurowany i otrzymał nową lokalizację przy drodze powiatowej nr 3468D, nieopodal mostu na rzece Zadrna, w kierunku Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji.

Renowację figury przeprowadziło Stowarzyszenie Brama Czadrowska dzięki uzyskanej dotacji z Urzędu Gminy Kamienna Góra w ramach zadania publicznego w zakresie ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.

Cały proces renowacji jest prezentowany również na specjalnie utworzonej stronie internetowej pod adresem czadrowskinepomuk.wordpress.com.

Renowacja Nepomucena – ulotka

Informujemy, iż powstała ulotka informacyjna o rozmiarze DL w ilości 1000 sztuk informująca o zrealizowaniu przez Stowarzyszenie Brama Czadrowska projektu, w ramach którego dokonano renowacji figury św. Jana Nepomucena w sołectwie Czadrów.

Cały proces renowacji rozpoczął się 4 maja 2017 roku od podpisanej umowy o realizację zadania publicznego między Stowarzyszeniem Brama Czadrowska i Gminą Kamienna Góra, która przekazała na wykonanie zadania środki finansowe.

Stowarzyszenie Brama Czadrowska wykonało zadanie zgodnie z przedstawioną ofertą i w ustalonym terminie realizacji, który mija 31 października 2017 roku.

Już niebawem zostaną wykonane dodatkowe prace (poza umową) pozwalające zagospodarować teren wokół pomnika.
Zaplanowano wykonanie czterech ozdobnych słupków z piaskowca połączonych łańcuchem. Usypanie nawierzchni wokół pomnika grysem. Ułożenie rury i zasypanie rowu. Rozważany jest również montaż ławeczki przed pomnikiem i jego oświetlenie wykorzystując pobliską lampę uliczną.

Cały proces renowacji jest prezentowany również na specjalnie utworzonej stronie internetowej pod adresem czadrowskinepomuk.wordpress.com.

Podgląd ulotki

Renowacja Nepomucena – lokalizacja etap 3

Dnia 19 października 2017 roku wykonano trzeci (ostatni) etap umiejscowienia odrestaurowanego pomnika św. Jana Nepomucena w sołectwie Czadrów.

Podczas pierwszego etapu przetransportowano i posadowiono na wykonanym wcześniej podłożu z betonu cokół postumentu. Dnia wczorajszego został przetransportowany postument, na którym dzisiaj została umieszczona figura św. Jana Nepomucena.

Jan Nepomucen uważany był za patrona dobrej spowiedzi i spowiedników. Miał chronić przed wzburzoną wodą i powodziami, stąd jego pomniki ustawiane były często przy mostach i nad wodą. Nepomuki występują w wielu postaciach: od wyrafinowanych barokowych rzeźb do ludowych świątków. Znajdujący się w Czadrowie, kamienny barokowy Jan Nepomucen jest jednym z piękniejszych w regionie. Datuje się go na 1867 rok. Postać wraz z pomnikiem ma 320 cm.

Pomnik był usytuowany na skarpie przy drodze wjazdowej na fermę drobiu w sołectwie Czadrów. Groziło jemu całkowite zniszczenie. Dzięki Stowarzyszeniu Brama Czadrowska i uzyskanej dotacji z Urzędu Gminy Kamienna Góra w ramach zadania publicznego w zakresie ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego został odrestaurowany i otrzymał nową lokalizację.

Już niebawem dzięki wsparciu mieszkańców zostanie również zagospodarowany teren wokół pomnika. Prace te muszą być jednak ustalone z właścicielem gruntu. Będziemy informować o kolejnych pracach.

Cały proces renowacji jest prezentowany również na specjalnie utworzonej stronie internetowej pod adresem czadrowskinepomuk.wordpress.com.

WAŻNE!

Opiekę nad pomnikiem sprawuje Stowarzyszenie Brama Czadrowska. Kategorycznie zabrania się malowania pomnika farbami. Powłoka malarska jest dla kamienia bardzo szkodliwa, gdyż uniemożliwia swobodne wysychanie i sprzyja powstaniu zniszczeń związanych z działaniem wody. Warstwa farby dla piaskowca stanowi bardzo niekorzystną barierę i utrudnia odparowywanie wody. To sprzyja intensywnemu rozwojowi bakterii, grzybów, mchu i innych.
W przypadku wspomnianych zachowań prosimy o niezwłoczne powiadomienie kierownictwa Stowarzyszenia Brama Czadrowska:
Artur Kubieniec – prezes nr tel. 695 932 603
Wioletta Żłobicka – wiceprezes nr tel. 600 213 718

Renowacja Nepomucena – lokalizacja etap 2

Dnia 18 października 2017 roku wykonano drugi z trzech etapów umiejscowienia obiektu małej architektury kultu religijnego, jakim jest odrestaurowany pomnik św. Jana Nepomucena w sołectwie Czadrów.

Podczas pierwszego etapu przetransportowano i posadowiono na wykonanym wcześniej podłożu z betonu cokół postumentu. Dnia dzisiejszego został przetransportowany postument, na którym zostanie umieszczona figura św. Jana Nepomucena.

Kamienny barokowy Jan Nepomucen był usytuowany na skarpie przy drodze wjazdowej na fermę drobiu w sołectwie Czadrów. Datuje się go na 1867 rok. Groziło jemu całkowite zniszczenie. Dzięki Stowarzyszeniu Brama Czadrowska i uzyskanej dotacji z Urzędu Gminy Kamienna Góra w ramach zadania publicznego w zakresie ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego pomnik został odrestaurowany i otrzymał nową lokalizację, o czym informowaliśmy wczesniej.

Cały proces renowacji jest prezentowany również na specjalnie utworzonej stronie internetowej pod adresem czadrowskinepomuk.wordpress.com.