Poświęcenie Krzyża przydrożnego

Dnia 21 sierpnia 2016 roku w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe w Czadrowie odbyła się uroczysta Msza św.

Mszę odprawił ks. bp Stanisław Dowlaszewicz.

Po Mszy św. wierni udali się pod niedawno odrestaurowany Krzyż przydrożny. Deszczowa pogoda nie popsuła uroczystości. Poświęcenie Krzyża odbyło się z udziałem księdza proboszcza Aleksandra Siemińskiego i biskupa Stanisława Dowlaszewicza, który na co dzień pełni funkcję biskupa pomocniczego w diecezji Santa Cruz die la Sierra w Boliwii. Uroczystość zaszczycił swą obecnością również Wójt Gminy Kamienna Góra Patryk Straus i Pani Sołtys. Dziękujemy.

Przypominamy, iż Krzyż przydrożny został odrestaurowany z inicjatywy Stowarzyszenia Brama Czadrowska.
Cały proces renowacji dostępny na portalu czadrow.pl w tagach renowacja krzyża.

Renowacja Krzyża – Podziękowanie

Zakończył się proces renowacji Krzyża przydrożnego w sołectwie Czadrów.

Przypominamy iż Stowarzyszenie Brama Czadrowska przygotowało wniosek i uzyskało wsparcie finansowe od Urzędu Gminy Kamienna Góra na realizację zadania publicznego.

Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie przez Stowarzyszenie Brama Czadrowska była renowacja krzyża przydrożnego w ramach realizacji zadania w zakresie ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.

Kapliczki, figury i krzyże przydrożne stanowią nieodłączny element krajobrazu naszego regionu. Wszystkie pomniki historii znajdujące się w sołectwie Czadrów są zlokalizowane na prywatnych posesjach z wyjątkiem krzyża przydrożnego, który został odrestaurowany. Zlokalizowany w pasie drogowym przy drodze głównej biegnącej przez Czadrów (3468D) naprzeciwko posesji nr 22, był w coraz bardziej złym stanie technicznym. Stowarzyszenie Brama Czadrowska zaprosiło do współpracy wykwalifikowanych pracowników, dzięki którym była możliwość uratowania tej niewielkiej budowli kultu religijnego znajdującej się w Czadrowie.

Poniższa galeria obrazuje stan przed i po renowacji pomnika.

Stowarzyszenie Brama Czadrowska działa na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Głównym celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na terenie gminy Kamienna Góra, ze szczególnym uwzględnieniem sołectwa Czadrów.
Pamiętaj, że możesz przekazać na rzecz stowarzyszenia dowolną kwotę, jak również przekazać 1% podatku. Każda wpłata pomoże zrealizować zadania w sołectwie Czadrów.

Dane stowarzyszenia wraz z numerem rachunku bankowego dostępne tutaj.
Spis zrealizowanych zadań dostępny tutaj.

Dziękuję wymienionym za wsparcie i zaangażowanie w odrestaurowanie pomnika: Urząd Gminy Kamienna Góra, Robert Mikołajczyk, Grzegorz Mikołajczyk, Dariusz Jarecki, Adam Mazur, Marian Majcher, Marcin Krzyżak, Tomasz Janik, Jerzy Malinowski, bracia Stochmal.

Dziękuję
Prezes Stowarzyszenia Brama Czadrowska
Artur Kubieniec

79298
79299
79300

Renowacja Krzyża

Dnia 30 lipca 2016 roku odbył się kolejny, ostatni etap renowacji Krzyża przydrożnego, znajdującego się przy głównej drodze biegnącej przez Czadrów.

Przypominamy, iż z inicjatywy Stowarzyszenia Brama Czadrowska uzyskano dofinansowanie w ramach konkursu ofert o pozyskanie dotacji dla organizacji pozarządowych z budżetu Gminy Kamienna Góra.

Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie w ramach ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego była renowacja Krzyża przydrożnego w sołectwie Czadrów.

W zakresie ostatniej wykonanej pracy znalazł się montaż płotu drewnianego. Zostanie jeszcze usunięte obumarłe drzewo stojące przy pomniku, jednak tą pracę wykona Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze.

Niebawem zaprezentujemy efekt przed i po wykonaniu prac renowacyjnych pomnika oraz podziękowania osobom trzecim zaangażowanym w projekt.

Wszystkie wpisy dotyczące prac remontowych Krzyża dostępne na czadrow.pl w tagach renowacja krzyża.

Renowacja Krzyża

Dnia 28 lipca 2016 roku odbył się kolejny etap renowacji Krzyża przydrożnego, znajdującego się przy głównej drodze biegnącej przez Czadrów.

Przypominamy, iż z inicjatywy Stowarzyszenia Brama Czadrowska uzyskano dofinansowanie w ramach konkursu ofert o pozyskanie dotacji dla organizacji pozarządowych z budżetu Gminy Kamienna Góra.

Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie w ramach ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego była renowacja Krzyża przydrożnego w sołectwie Czadrów.

W zakresie kolejnych wykonanych prac znalazł się montaż kładki nad rowem umożliwiającej dojście do pomnika.

Do zakończenia prac zostało jeszcze wykonanie płotu drewnianego.
Dodatkowo w ramach prac zostanie jeszcze usunięte obumarłe drzewo stojące przy pomniku.

Będziemy informować o kolejnych pracach.

Wszystkie wpisy dotyczące prac remontowych Krzyża dostępne na czadrow.pl w tagach renowacja krzyża.

Renowacja Krzyża

Dnia 27 czerwca 2016 roku odbył się kolejny etap renowacji Krzyża przydrożnego, znajdującego się przy głównej drodze biegnącej przez Czadrów.

Przypominamy, iż z inicjatywy Stowarzyszenia Brama Czadrowska uzyskano dofinansowanie w ramach konkursu ofert o pozyskanie dotacji dla organizacji pozarządowych z budżetu Gminy Kamienna Góra.

Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie w ramach ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego była renowacja Krzyża przydrożnego w sołectwie Czadrów.

W zakresie kolejnych wykonanych prac znalazło się zagospodarowanie terenu wokół Krzyża żwirkiem granitowym.

Do zakończenia prac zostało jeszcze wykonanie płotu drewnianego.
Dodatkowo w ramach prac społecznych zostanie jeszcze wykonana kładka nad rowem pozwalająca na łatwe podejście do pomnika.

Będziemy informować o kolejnych pracach.

Wszystkie wpisy dotyczące prac remontowych Krzyża dostępne na czadrow.pl w tagach renowacja krzyża.

Renowacja Krzyża

Dnia 21 czerwca 2016 roku odbył się kolejny etap renowacji Krzyża przydrożnego, znajdującego się przy głównej drodze biegnącej przez Czadrów.

Przypominamy, iż z inicjatywy Stowarzyszenia Brama Czadrowska uzyskano dofinansowanie w ramach konkursu ofert o pozyskanie dotacji dla organizacji pozarządowych z budżetu Gminy Kamienna Góra.

Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie w ramach ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego była renowacja Krzyża przydrożnego w sołectwie Czadrów.

W zakres kolejnych wykonanych prac wszedł montaż odrestaurowanych słupków płotowych.

Dnia 21 czerwca 2016 roku do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze Stowarzyszenie Bramna Czadrowska złożyło również wniosek o wycięcie drzewa i usunięcie suchych konarów.

Przy Krzyżu rosną dwa drzewa. Jedno jest obumarłe i całkowicie suche natomiast na drugim znajdują się bardzo suche konary.
Ze wstępnych rozmów z przedstawicielem Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze prace wycinki drzew zostaną przeprowadzone we wrześniu. Zabezpieczenie miejsca wokół Krzyża nie będzie stwarzało niebezpieczeństwa dla odrestaurowanego zabytku.

Będziemy informować o kolejnych pracach.

Wszystkie wpisy dotyczące prac remontowych Krzyża dostępne na czadrow.pl w tagach renowacja krzyża.

 

Renowacja Krzyża

Dnia 18 czerwca 2016 roku odbył się kolejny etap renowacji Krzyża przydrożnego, znajdującego się przy głównej drodze biegnącej przez Czadrów.

Przypominamy, iż z inicjatywy Stowarzyszenia Brama Czadrowska uzyskano dofinansowanie w ramach konkursu ofert o pozyskanie dotacji dla organizacji pozarządowych z budżetu Gminy Kamienna Góra.

Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie w ramach ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego była renowacja Krzyża przydrożnego w sołectwie Czadrów.

W zakres kolejnych wykonanych prac weszła rekonstrukcja zniszczonych elementów – uzupełnienie materiałem zgodnie z pierwotnym. Uzupełnienie spoin. Spawanie, malowanie i montaż krzyża (żeliwny krzyż był przed laty przełamany i podparty metalową sztabą). Oczyszczenie terenu wokół Krzyża.

Będziemy informować o kolejnych pracach.

Wszystkie wpisy dotyczące prac remontowych Krzyża dostępne na czadrow.pl w tagach renowacja krzyża.

Renowacja Krzyża

Dnia 11 czerwca 2016 roku odbył się kolejny etap renowacji Krzyża przydrożnego, znajdującego się przy głównej drodze biegnącej przez Czadrów.

Przypominamy, iż z inicjatywy Stowarzyszenia Brama Czadrowska uzyskano dofinansowanie w ramach konkursu ofert o pozyskanie dotacji dla organizacji pozarządowych z budżetu Gminy Kamienna Góra.

Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie w ramach ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego była renowacja Krzyża przydrożnego w sołectwie Czadrów.

Kolejną wykonaną pracą było m.in. mechaniczne usunięcie spękanych i uszkodzonych spoin oraz usunięcie pozostałości po farbie, doprowadzając pomnik do pierwotnego stanu.

Będziemy informować o kolejnych pracach.

Wszystkie wpisy dotyczące prac remontowych Krzyża dostępne na czadrow.pl w tagach renowacja krzyża.

PS
Poszukujemy jakichkolwiek informacji na temat powodu postawienia w tym miejscu Krzyża.

Napis na dolnej części postumentu stanowił w tłumaczeniu „Wzniesiony przez właściciela gospodarstwa rolnego Jana Heincela i jego żonę Magdalenę”.

Niestety z powodu długoletniego braku remontu napis jest już bardzo skruszony i nieczytelny.

Renowacja Krzyża

Dnia 7 czerwca 2016 roku odbył się kolejny etap renowacji Krzyża przydrożnego, znajdującego się przy głównej drodze biegnącej przez Czadrów.

Przypominamy, iż z inicjatywy Stowarzyszenia Brama Czadrowska uzyskano dofinansowanie w ramach konkursu ofert o pozyskanie dotacji dla organizacji pozarządowych z budżetu Gminy Kamienna Góra.

Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie w ramach ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego była renowacja Krzyża przydrożnego w sołectwie Czadrów.

Pierwsze wykonane prace objęły oczyszczenie terenu wokół Krzyża wraz z przycięciem gałęzi. Naprawę załamanego krucyfiksu wraz z jego czyszczeniem, spawaniem i malowaniem. Usunięcie mikroorganizmów preparatem biobójczym.

Podczas dzisiejszych prac wykonano chemiczne czyszczenie kamienia i dokonano rekonstrukcji zniszczonych elementów słupków, uzupełniając ubytki materiałem zgodnie z pierwotnym.

Będziemy informować o kolejnych pracach.

Pełna Informacja dotycząca dofinansowania wraz z zakresem prac dostępna tutaj.

Renowacja Krzyża

Dnia 4 czerwca 2016 roku rozpoczął się pierwszy etap renowacji Krzyża przydrożnego, znajdującego się przy głównej drodze biegnącej przez Czadrów.

Przypominamy, iż z inicjatywy Stowarzyszenia Brama Czadrowska uzyskano dofinansowanie w ramach konkursu ofert o pozyskanie dotacji dla organizacji pozarządowych z budżetu Gminy Kamienna Góra.

Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie w ramach ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego była renowacja Krzyża przydrożnego w sołectwie Czadrów.

Pierwsze wykonane prace objęły oczyszczenie terenu wokół Krzyża wraz z przycięciem gałęzi. Naprawa załamanego krucyfiksu wraz z jego czyszczeniem, spawaniem i malowaniem. Usunięcie mikroorganizmów preparatem biobójczym.

Będziemy informować o kolejnych pracach.

Pełna Informacja dotycząca dofinansowania wraz z zakresem prac dostępna tutaj.