Nabór członków

Informujemy, iż jest możliwość zapisów do Stowarzyszenia Brama Czadrowska.
Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem sołectwa Czadrów.
Stowarzyszenie opiera swą działalność na społecznej pracy jego członków oraz wolontariuszy.

Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność prawną.

Zachęcamy aby wstępować do Stowarzyszenia Brama Czadrowska. Każdy członek ma prawo zgłaszać wnioski i postulaty do władz Stowarzyszenia w sprawach związanych z celami i działalnością oraz korzystać z dorobku i wszelkich form jego działalności.
Jeżeli chcesz zaangażować się w sprawy sołectwa Czadrów i decydować o kierunku jego rozwoju zostań członkiem Stowarzyszenia. Zaangażuj się swoim głosem i pracą społeczną w inicjatywy zmierzające ku poprawie rozwoju społecznego i gospodarczego naszej lokalnej społeczności a nie narzekaj, że „nic się nie dzieje”.

Zachęcamy również do zapisów osoby młode, które w przyszłości planują działalność samorządową. Już teraz możesz tworzyć swój kapitał społeczny. Zacznij udzielać się społecznie w ramach statutowych celów Stowarzyszenia. Twoje zaangażowanie i działania na rzecz rozwoju lokalnej społeczności mogą być podane do publicznej wiadomości na serwisie czadrow.pl, co znacznie ułatwi promocję Twojej osoby.

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy dbać o dobry jego wizerunek, realizować cele, przyczyniać się do wzrostu jego roli i znaczenia oraz opłacać składki.

Składki członkowskie są podstawą bytu i głównym źródłem uzyskiwania środków na działania Stowarzyszenia. Ich opłacanie jest jednym z najważniejszych obowiązków członków Stowarzyszenia.
Stawka członkowska Stowarzyszenia Brama Czadrowska wynosi tylko 60 zł. rocznie. Kwotę tą można uiścić w jednorazowej wpłacie, miesięcznej po 5 zł. lub innej wedle własnych możliwości.

Członkiem Stowarzyszenia może zostać również osoba prawna. W tym przypadku jest ona członkiem wspierającym, deklarując pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkowie wspierający nie posiadają prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie swojej chęci przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia Brama Czadrowska pod nr tel. 695 932 603 lub na adres e-mail: czadrow@onet.pl