Kontakt

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Wiejskiej „Brama Czadrowska” w Czadrowie
Czadrów 26
58-400 Kamienna Góra

Artur Kubieniec – Prezes
tel. 695 932 603