Witaj na oficjalnej witrynie Stowarzyszenia Brama Czadrowska.

Stowarzyszenie Brama Czadrowska działa na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz statutu.
Siedzibą naszego Stowarzyszenia jest sołectwo Czadrów w powiecie kamiennogórskim w woj. dolnośląskim a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Swoją działalność opieramy na pracy społecznej naszych członków oraz wolontariuszy.

Głównym celem Stowarzyszenia Brama Czadrowska jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na terenie gminy Kamienna Góra, ze szczególnym uwzględnieniem sołectwa Czadrów.

jedenprocentn

 

Reklamy